dissabte, 17 de novembre del 2018LA  MÀQUINA  DE  VENDRE  LLÀNTIES
La finalitat primera de la màquina de vendre llànties, qui hi ha al cal de vall de la capella del santuari, és per facilitar als visitants i als pelegrins  la possibilitat d'encendre una llum a la Mare de Déu.
Posar una llàntia a la Mare de déu és un signe de la devoció mariana hom té. Es com deixar constància als peus de la Mare la pròpia devoció. La pregària que hom fa a la Mare de Déu, pot comptar  que dura tanta estona com dura la llum de la llàntia.
Com hom pot expressar la devoció que té a la mare del Cel? : resant -li una pregària,  fent un petó a la imatge (aquí és impossible), i encenent-li una llàntia
Quan un visitant entra a la capella i veu el moble, on es posen les llànties enceses, ple, què pensa? Que han entrat molts devots a la capella que han fet moltes pregàries a la Mare de Déu.  La lluminària en dóna fe.
També (hem de ser sincers) hi ha una segona intenció en instal·lar l'esmentada màquina : obtenir, de passada, una almoina per al santuari. Es una manera de demanar als visitants que vénen a pregar la Mare de Déu, que col·laborin econòmicament en el manteniment i restauració del santuari. Gràcies al benefici que s'obté de la venda de les llànties es fan noves reformes. 
Aquest benefici  és clarament  i únicament pel bé del santuari i de res més. Per tant, el devot que encén una llàntia fa dues coses: una pregària a la Mare i un donatiu econòmic  al santuari.
Aquesta doble intenció bondadosa ha de servir perquè els qui facin servir la màquina ho faci honestament i amb respecte, complint els preus establers que, si no, l'instrument s'espatlla.